Новини

Какво се случва покрай нас

Андреан Георгиев: Бургас е не само в политически, но и в социален, и икономически застой

Андреан Георгиев: Бургас е не само в политически, но и в социален, и икономически застой

Андреан Киров Георгиев е на 38 години от гр. Бургас. През 1999 г. завършва СМУ „Проф. Панчо Владигеров”. 2007 година се дипломира в Икономически университет –Варна със специалност „Финанси, статистика и иконометрия”. През 2015 г. завършва ЦПО „Еврофонд” - Организация и управление на хотелиерството. Носител на златен приз „Най-добър мениджър за 2015 г.”. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”.

-Г-н Георгиев, като специалист в сферата на туризма имате най-добър поглед върху това как Бургас да се превърне в успешен туристически модел за страната? Защо Община Бургас проспа четири години в тази посока?

-Туризмът е сложен комплекс от продукти и услуги, който би могъл да стимулира цялата регионална икономика и в тази връзка основния ми приоритет ще бъде Бургас да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация. Ще създадем Общински Маркетингов отдел, който да изготви концепция и програма за устойчиво развитие за периода 2020-2023 г. с обща визия какво трябва да представлява предлаганият туристически продукт. Целите са ни да има координирана и адекватна рекламна политика чрез дигитален маркетинг и участие на туристически борси и изложения, привличане на инвеститорски интерес към създаването на нови атракции и хотелски бази, стимулиране за развитието на публично-частните партньорства, както и организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение и др.

Основният проблем до този момент е, че липсва стратегия, съобразена с местните туристически ресурси, както и маркетингово поведение, което да реагира моментално на промените в пазарното търсене. Има огромен потенциал за развитие на: конгресен туризъм, медикъл и спа туризъм на територията на минерални бани Ветрен, езерата Мандренско езеро и Вая, за къмпингуване, водни спортове и риболов. Трябва да се наложат, спешни структурни промени за развитието на морския, културно-историческия, спортен, фестивален и развлекателен туризъм.

-Генерален мениджър сте на хотели и ресторанти. Много актуална тема през последните няколко години е липсата на кадри в сферата на туризма, както и тази на качествено обслужване. Какво кара и персонал, и туристи, да бягат от Бургас, от България?

-На първо място е необходимо образованието да бъде обвързано с реалния пазар на труда. От изключително важно значение е преминаването на професионалните гимназии изцяло на дуална система на обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и предприятие. По този начин може да се използва материално-техническата база за практическо обучение и за преминаване на всички нива, като се налага висок професионален стандарт.

По отношение на това защо хората бягат от Бургас - темата е свързана с липсата на преки инвестиции и шанс за професионална реализация, а за туристите са икономически по-изгодните  оферти, които предлагат други държави, където развитието на туристическия продукт е местен и държавен приоритет.

-Има огромен неусвоен потенциал в нови бизнес модели, които предлагат комбинирани туристически продукти. Бургас какво може да предложи?

-Комбинирания туристически продукт е бъдещето в туризма. За разлика от една класическа ваканция, тук планираме посещения на повече места, формирайки възможности за предлагане на повече основни и допълнителни услуги. Важно е Бургас да стане „марка” и разпознаваема дестинация за насочване на транзитните посетители и почиващите по курортите към предложения за активности и тематични турове в града. Трябва да се направи сериозна преориентация от „икономика на услугите” към „икономика на преживяванията”, като основен акцент е местното и автентично предлагане.

-Какви мерки биха могли да бъдат предприети за развитие на дребния и средния бизнес в Бургас, така че наистина той да заработи като гръбнак на местната икономика?

-Нужни са стимул, конкуренция и благоприятна среда. Този бизнес създава реални работни места и продукт. Предвидима данъчна политика в дългосрочен план и моментално унищожение на всички бюрократични режими, промяна и прозрачност, свързана с обществените поръчки, облекчен режим за издаване на разрешителни и уведомления.

-Ще се борите за създаване на „Фонд за развитие, професионално обучение и квалификация“. На какъв принцип ще работи той?

-Общината освен регулатор, трябва да бъде и надежден партньор. Чрез този Фонд всеки инвеститор може да задели процент от приходите за усъвършенстване квалификацията на персонала, ако има регламент за данъчни облекчения. С негово съдействие, приоритетно ще се назначават на свободни работни места специалисти от града.

-Вече години наред следите от близо политическия живот в Бургас, бяхте и кандидат за кмет на изборите през 2015 г. Съгласен ли сте с твърденията, че градът ни се намира в политически застой?

-Бургас е не само в политически, но и в социален, и икономически застой. Затова искам да задам няколко въпроса към хората, които управляваха града ни досега:

1. Какъв е размерът на ползваните кредити, включително по действащи програми?

2. При последната обявена обществена поръчка, за ползването на банков кредит, колко банки закупиха тръжни документи и колко подадоха оферти? Това е най-точната оценка за финансовото състояние на община Бургас.

3. Изчерпан ли е лимитът за ползване на инвестиционни кредити от Община Бургас?

4. Колко деца са напуснали детските ясли и градини в Общината за последните 4 години и колко са избягали от „Най-добрият град за живеене”?

5. Вярно ли е, че Бургас е с отрицателен прираст за 2018 г.?

6. Вярно ли е, че в Сливен и Ямбол има повече открити работни места за 2017 и 2018 г., отколкото в Бургас?

7. Колко са новооткритите работни места в предприятия, изградени на територията на „Индустриален и логистичен парк” АД? Съпоставими ли са с индустриалните зони на другите градове?

 

 

Споделете в: