Новини

Какво се случва покрай нас

Нела Иванова: Убедена съм, че хората от бизнеса биха подкрепили идеята за сертификати за качество на нощните клубове

Нела Иванова: Убедена съм, че хората от бизнеса биха подкрепили идеята за сертификати за качество на нощните клубове

Нела Иванова е на 40 години от Бургас. Завършила е Бургаски Свободен Университет, специалност „Социални дейности“. От 2001 година работи в сферата на неправителствения сектор с акцент върху социална и здравна превенция на хора, употребяващи психоактивни вещества и други уязвими групи за значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза. Участва и води множество обучения в сферата на зависимостите, ХИВ/СПИН и туберкулоза. Има опит в управлението и консултирането на много успешни проекти в областта. От 2005 година е член на Управителния съвет на сдружение „Доза обич”, а от 2018 година е част от борда на директорите на Европейската коалиция за борба с туберкулозата – TB Europe Coalition. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”.

-Г-жо Иванова, дълги години работите в сферата на социалните услуги, Вашето ежедневие е свързано с хора от различни уязвими групи. Подпомага ли се Вашата дейност достатъчно от Община Бургас и какво мислите, че трябва да се промени по отношение на социалната политика в Бургас?

-Да, вече 18 години от професионалния ми опит са ангажирани в работата с различни уязвими групи за превенция на социално значими заболявания като ХИВ/СПИН, туберкулоза и зависимости. Съзнателно избирам да работя в Сдружение „Доза обич” и да ангажирам професионалния си живот с различни каузи, в полза на обществото. През годините Община Бургас по различни поводи и програми е предоставяла и предоставя подкрепа на Сдружение „Доза обич”, но в никакъв случай не считам, че е достатъчно. Подкрепата, за да е качествена, би следвало да е устойчива и обвързана с актуалната ситуация и проблеми в града. В последните 10 години ситуацията по отношение на употребата на наркотични вещества, агресията и заболявания като ХИВ, туберкулоза и хепатити е доста тревожна. Това са проблеми, съпътстващи ежедневието ни, и на тях е време да се обърне адекватно внимание. В определени моменти в града ни липсваха услуги, директно насочени към уязвимите групи, с които работя. Социалната политика в Бургас дава акцент на определени групи и не е последователна. Социалната политика в града ни следва да е устойчива, да обхваща всички уязвими групи, да е консултирана с всички ангажирани и да се актуализира не на база добре приети от обществото мерки, а такива, които са актуални и за развитието ни. Аз работя с млади хора и млади възрастни, които имат с какво да допринесат за благополучието на всички нас, ако бъдат включени. Ще работя за социална политика в Бургас, която включва всички уязвими групи и дава шанс за просперитет и ангажираност на всеки. Развитието на Бургас зависи от всички нас и от изборите, които правим.

-Достатъчни ли са обученията и кампаниите срещу употребата на психоактивни вещества на територията на община Бургас?

-Обученията и кампаниите срещу употребата на психоактивни вещества в Бургас не са свързани с актуалните проблеми в сферата. В последните години все по-актуална е употребата на стимуланти, навлизат и нови психоактивни вещества с непознати и плашещи ефекти, а кампаниите все още акцентуват на опиати и инжекционна употреба. За да са качествени обученията и кампаниите ни по отношение на употребата на психоактивни вещества, следва да са насочени към проблемните в момента вещества и настоящия профил и възраст на употребяващите или тези в риск. Кампаниите и обученията трябва да са интересни за младите хора, на местата, които те посещават, и да ги ангажират в предлагането на решения и разрешаването на проблеми, свързани с тяхната безопасност. 

-Какъв процент от младите хора в Бургас посягат към наркотиците? Как приема нашето общество изобщо хората със зависимости, сякаш имаме много предразсъдъци в това отношение?

-Мнозинството от младите хора са имали досег с различни наркотични вещества. Това разбира се не ги прави автоматично зависими. Обществото ни не познава наркотичните вещества и не прави разлика между употреба, злоупотреба и зависимост, а в това е ключът към разрешаването на проблема наркомании. Хората, обръщат внимание на зависимостта тогава, когато стане част от техния личен живот и често крият проблемите си като срамни. Определено има много предразсъдъци и страх в хората, когато говорим за наркотици. Това се дължи на липса на знание. Наркотичните вещества са психоактивни вещества или такива, които оказват влияние на мозъчната дейност - също като алкохолът, никотина и много други вещества, за които говорим без проблем, така че е време да започнем повече да говорим за това и то по интересен за младите хора начин.

-Много хора са скептично настроени и към реализацията на хората със зависимости. Как ще ги опровергаете? Какво не знаем за тези хора?

-От 18-годишната си практика с хора със зависимости мога да ви дам много положителни примери за реализацията на зависими хора. Често проблемът със зависимостта остава личен и скрит от хората поради множеството предразсъдъци на обществото. Това, което хората не знаят, е колко много хора с различни зависимости познават и всъщност са част от живота им. При адекватно лечение и подкрепа хората със зависимости могат да допринасят в множество сфери и да развиват талантите си.

-Като кандидат за общински съветник имате много интересни цели. Една от тях е въвеждането на сертификати за качество на нощните клубове, които освен бизнеса си интегрират и превантивни програми по отношение на употребата на наркотици, алкохол, шофиране и други. Дали ще срещнете подкрепа от бизнеса?

-Убедената съм, че хората от бизнеса биха подкрепили идеята за сертификати за качество на нощните клубове. Според мен нощният живот в Бургас е постоянно атакуван и санкциониран и това затруднява бизнеса. Бизнесът има нужда от положителни стимули и активно участие в политиките, които го касаят. За да има живот в града, той ще е неизменно ангажиран и със забавленията, които се предлагат. Нощният живот е актуален за активните млади, възрастни и носи удоволствие. Ако искаме развитие на туризъм, нощен живот и връщане на младите хора в града ни, следва да им предложим и забавления. Сертификатите за качество на нощните клубове и интегрираните превантивни програми не са прецедент в историята, те са добра практика в много европейски градове. Не виждам пречки това да се случи и в Бургас.

-Давате заявка, че ще работите и върху комуникацията и приемствеността между институциите и местна социална, и здравна политика, която подкрепя и включва активно в живота на града уязвими групи. Къде е скъсана тази връзка?

-Хората от различни сфери не се събират и не работят заедно при изграждането на стратегии и формиране на политики. Всеки е ангажиран и се бори в своята си сфера. За да е адекватна една стратегия, тя трябва да се изготви и консултира с всички ангажирани, включително и представители на различните уязвими групи. Тук няма място за конкуренция или превес на някой, а за екипна работа, свързана с общи цели. Рядко виждам мултидисциплинарни екипи, които да работят заедно, а това не е от полза за никого. Политиката следва да е позната, аргументирана и в полза на обществото. Всеки един от нас, кандидатите за участие в политиката, трябва да си дава сметка, че ние ще служим за и в полза на гражданите.

Споделете в: