Новини

Какво се случва покрай нас

Нела Иванова: Убедена съм, че хората от бизнеса биха подкрепили идеята за сертификати за качество на нощните клубове

Нела Иванова е на 40 години от Бургас. Завършила е Бургаски Свободен Университет, специалност „Социални дейности“. От 2001 година работи в сферата на неправителствения сектор с акцент върху социална и здравна превенция на хора, употребяващи психоактивни вещества и други уязвими групи за значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза. Участва и води множество обучения в сферата на зависимостите, ХИВ/СПИН и туберкулоза. Има опит в управлението и консултирането на много успешни проекти в областта. От 2005 година е член на Управителния съвет на сдружение „Доза обич”, а от 2018 година е част от борда на директорите на Европейската коалиция за борба с туберкулозата – TB Europe Coalition. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”. -Г-жо Иванова, дълги години работите в сферата на социалните услуги, Вашето ежедневие е свързано с хора от различни уязвими групи. Подпомага ли се Вашата дейност достатъчно от Община Бургас и какво мислите, че трябва да се промени по отношение на социалната политика в Бургас? -Да, вече 18 години от професионалния ми опит са ангажирани в работата с различни уязвими групи за превенция на социално значими заболявания като ХИВ/СПИН, туберкулоза и зависимости. Съзнателно избирам да работя в Сдружение „Доза обич” и да ангажирам професионалния си живот с различни каузи, в полза на обществото. През годините Община Бургас по различни поводи и програми е предоставяла и предоставя подкрепа на Сдружение „Доза обич”, но в никакъв случай не считам, че е достатъчно. Подкрепата, за да е качествена, би следвало да е устойчива и обвързана с актуалната ситуация и проблеми в града. В последните 10 години ситуацията по отношение на употребата на наркотични вещества, агресията и заболявания като ХИВ, туберкулоза и хепатити е доста тревожна. Това са проблеми, съпътстващи ежедневието ни, и на тях е време да се обърне адекватно внимание. В определени моменти в града ни липсваха услуги, директно насочени към уязвимите групи, с които работя. Социалната политика в Бургас дава акцент на определени групи и не е последователна. Социалната политика в града ни следва да е устойчива, да обхваща всички уязвими групи, да е консултирана с всички ангажирани и да се актуализира не на база добре приети от обществото мерки, а такива, които са актуални и за развитието ни. Аз работя с млади хора и млади възрастни, които имат с какво да допринесат за благополучието на всички нас, ако бъдат включени. Ще работя за социална политика в Бургас, която включва всички уязвими групи и дава шанс за просперитет и ангажираност на всеки. Развитието на Бургас зависи от всички нас и от изборите, които правим. -Достатъчни ли са обученията и кампаниите срещу употребата на психоактивни вещества на територията на община Бургас? -Обученията и кампаниите срещу употребата на психоактивни вещества в Бургас не са свързани с актуалните проблеми в сферата. В последните години все по-актуална е употребата на стимуланти, навлизат и нови психоактивни вещества с непознати и плашещи ефекти, а кампаниите все още акцентуват на опиати и инжекционна употреба. За да са качествени обученията и кампаниите ни по отношение на употребата на психоактивни вещества, следва да са насочени към проблемните в момента вещества и настоящия профил и възраст на употребяващите или тези в риск. Кампаниите и обученията трябва да са интересни за младите хора, на местата, които те посещават, и да ги ангажират в предлагането на решения и разрешаването на проблеми, свързани с тяхната безопасност.  -Какъв процент от младите хора в Бургас посягат към наркотиците? Как приема нашето общество изобщо хората със зависимости, сякаш имаме много предразсъдъци в това отношение? -Мнозинството от младите хора са имали досег с различни наркотични вещества. Това разбира се не ги прави автоматично зависими. Обществото ни не познава наркотичните вещества и не прави разлика между употреба, злоупотреба и зависимост, а в това е ключът към разрешаването на проблема наркомании. Хората, обръщат внимание на зависимостта тогава, когато стане част от техния личен живот и често крият проблемите си като срамни. Определено има много предразсъдъци и страх в хората, когато говорим за наркотици. Това се дължи на липса на знание. Наркотичните вещества са психоактивни вещества или такива, които оказват влияние на мозъчната дейност - също като алкохолът, никотина и много други вещества, за които говорим без проблем, така че е време да започнем повече да говорим за това и то по интересен за младите хора начин. -Много хора са скептично настроени и към реализацията на хората със зависимости. Как ще ги опровергаете? Какво не знаем за тези хора? -От 18-годишната си практика с хора със зависимости мога да ви дам много положителни примери за реализацията на зависими хора. Често проблемът със зависимостта остава личен и скрит от хората поради множеството предразсъдъци на обществото. Това, което хората не знаят, е колко много хора с различни зависимости познават и всъщност са част от живота им. При адекватно лечение и подкрепа хората със зависимости могат да допринасят в множество сфери и да развиват талантите си. -Като кандидат за общински съветник имате много интересни цели. Една от тях е въвеждането на сертификати за качество на нощните клубове, които освен бизнеса си интегрират и превантивни програми по отношение на употребата на наркотици, алкохол, шофиране и други. Дали ще срещнете подкрепа от бизнеса? -Убедената съм, че хората от бизнеса биха подкрепили идеята за сертификати за качество на нощните клубове. Според мен нощният живот в Бургас е постоянно атакуван и санкциониран и това затруднява бизнеса. Бизнесът има нужда от положителни стимули и активно участие в политиките, които го касаят. За да има живот в града, той ще е неизменно ангажиран и със забавленията, които се предлагат. Нощният живот е актуален за активните млади, възрастни и носи удоволствие. Ако искаме развитие на туризъм, нощен живот и връщане на младите хора в града ни, следва да им предложим и забавления. Сертификатите за качество на нощните клубове и интегрираните превантивни програми не са прецедент в историята, те са добра практика в много европейски градове. Не виждам пречки това да се случи и в Бургас. -Давате заявка, че ще работите и върху комуникацията и приемствеността между институциите и местна социална, и здравна политика, която подкрепя и включва активно в живота на града уязвими групи. Къде е скъсана тази връзка? -Хората от различни сфери не се събират и не работят заедно при изграждането на стратегии и формиране на политики. Всеки е ангажиран и се бори в своята си сфера. За да е адекватна една стратегия, тя трябва да се изготви и консултира с всички ангажирани, включително и представители на различните уязвими групи. Тук няма място за конкуренция или превес на някой, а за екипна работа, свързана с общи цели. Рядко виждам мултидисциплинарни екипи, които да работят заедно, а това не е от полза за никого. Политиката следва да е позната, аргументирана и в полза на обществото. Всеки един от нас, кандидатите за участие в политиката, трябва да си дава сметка, че ние ще служим за и в полза на гражданите.

Мария Маркова, режисьор-хореограф: Ще популяризираме бургаските културни дейци

Мария Петрова Маркова е на 27 години от Бургас. Възпитаничка е на Националното училище за танцово изкуство в София. Завършва руска филология, а след това и режисура в Пловдивската академия. През 2011 година се завръща в родния Бургас и пет години работи в Държавната опера като балерина. Две години е преподавател в НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”. От три години е управител на две големи търговски предприятия, свързани с изкуството. Създава и управлява Частен театър Маркова. Преди няколко месеца дебютира като режисьор-хореограф в „Приказни сезони”, а по-късно представя и другата си премиерна постановка „От табора до небето“. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”. -Г-жо Маркова, управител сте на един от малкото частни театри в Бургас. Трудно ли се създава театър, как се издържате? -Аз съм човек, който подхожда много професионално и изпипва всички детайли. За да направиш частен театър, който да е действащ, се изисква много отдаденост и постоянство. Това включва и намирането на правилния колектив - артисти, озвучители, осветители и много други. -В последните години бургаската публика жадува за повече и по-качествени представления и спектакли. На какво според Вас се дължи липсата им? -За да се създават големи спектакли, е необходимо стабилно финансиране. Според мен всичко опира до финансовия въпрос. Оттам идва и липсата им. Един мащабен спектакъл представлява голяма инвестиция и организация. Особено, ако говорим за частните театри. Големите институции могат да си позволят създаването на нови и големи спектакли. -Какви са пречките пред бургаските творци? -В Бургас има много талантливи творци. Но за съжаление липсват средства за реализиране на идеите им. Спонсорирането на този вид изкуство е много важно. Хората, като че ли, залагат на по-комерсиалните неща, докато истинското изкуството остава на по-заден план. -Във Ваши публични изяви казвате, че ще работите по изготвяне на Наредба за отпускане на субсидии за творчески школи с цел подпомагане и развитие на културата в Бургас, провеждане на консултации за възможностите за субсидиране по различни програми на национално и европейско ниво. Какво е сегашното положение с финансирането на културните проекти в Бургас? -Сега има правилник и комисия, която одобрява различни културни проекти. Критериите обаче са доста субективни. Отделно от това би било добре Община да отделя по-висок бюджет за развитието на културно масовите мероприятия в Бургас. -Има ли достатъчно помещения с достъпни цени за развитието и повишаването на двигателната култура и активност на бургаските деца? -Има помещения с ниски цени, но те не са достъпни за всички. Също така условията им не са достатъчно добри. Бургас има нужда от зали и сцени на достъпни цени. Това е другото направление, по което ще работя активно,  ако бъда избрана за общински съветник. Творчеството трябва да бъде показвано. -Провеждането на повече международни културно-масови събития като конкурси,фестивали и изложби ли е разковничето за превръщането на Бургас в културна дестинация? -Бургас има всички шансове да се превърне в културна дестинация. Има обаче нужда от създаване на нови традиции, популяризиране на местните културни дейци и привличане, и запазване  на  младите кадри в Бургас. Също така си струва да работим върху идеята  Бургас да стане интересен не само през лятото, но и през зимата.    

Таня Ангелова: Оптимизирането на системата за видеонаблюдение в община Бургас ще повиши сигурността и ще намали престъпността в пъти

Таня Ангелова e родена през 1966 г. в гр. София. Възпитаник е на ямболската Математическа гимназия. Завършила е ТУ Варна с магистърска степен „Инженер по електроника и автоматика”, специалност „Телекомуникации”. От 2006 година до момента е в частния бизнес в сферата на „Безопасни условия на труд, Пожарна безопасност и опазване на околната среда“ като експерт и ръководител строителни проекти. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”. -Г-жо Ангелова, през последните години в Бургас изключително много зачестиха вандалските прояви, битовата престъпност също не може да се каже, че е овладяна. Смятате ли, че въвеждането на видеонаблюдение във всички комплекси и квартали на Бургас, както и разширяването на звеното за денонощен мониторинг биха дали добри резултати за справяне с престъпността? -Решаването на проблеми на местната сигурност може да стане по много начини. Традиционният подход е всяка една заинтересована институция и група да прави онова, което e задължена от действащите правни норми. За онези проблеми, които не са в тясната и компетентност, обикновено се препраща към други институции или се оставят потърпевшите от проблема да се справят сами. Един от начините е моделът „Полицията в близост до обществото”. В основата на този модел стоят две концепции: проактивно отношение към проблемите на местния ред и сигурност; разрешаване на проблемите на гражданите в партньорство с всички заинтересовани. Проактивността е свързана с ориентацията за решаване на проблеми. Ако при традиционния полицейски модел се счита, че полицията е изпълнила дълга си към обществото, когато регистрира престъплението и евентуално разкрие извършителя, то при модела „Полиция в близост” нещата стоят по различен начин. Съгласно философията на модела полицията ще може да отчете успешен резултат, когато не просто регистрира, а разреши проблема. Например, ако на дадена улица има чести сигнали за взломни кражби от къщи и магазини, при традиционната полиция работата ще се ограничи до регистриране на престъпленията и търсене на извършителите. При „Полиция в близост” полицейските служители ще потърсят партньорство със заинтересованите институции и групи, за да решат трайно проблема. Решението може да бъде осъществено с чисто полицейски методи – разследване, работа с криминалния контингент и др. Може да се направи, обаче и като се включат усилията и на други части от обществото – гражданите, неправителствените организации, местното самоуправление, асоциации на търговци и др. Именно в съвместното решаване на проблемите се състои вторият стълб на модела „Полиция в близост”. Идеята е, че полицията е част от обществото и обществото е част от полицията. Проблемите на полицията са проблеми и на обществото. Решаването им в партньорство обаче може да направи работата на полицията по-ефективна, да повиши взаимното доверие между полиция и граждани и в крайна сметка да доведе до по-сигурни места за живеене. Друг начин за решаване на проблемите на местната сигурност и това, за което аз и моите колеги от ДБГ ще работим, е увеличаване на зоните за видеонаблюдение. Реализираната през годините система за видеонаблюдение все още е недостатъчна и не покрива вътрешността на комплексите. Също така трябва да се осигури на звеното за централизирано наблюдение към Община Бургас дежурен и Единен номер за спешни повиквания -център 112 Бургас видео стена с възможност за едновременно визуализиране на голям брой камери с цел обхващане на по-голяма зона. Да се осигури директна комуникационна връзка на централизираното звено за видеонаблюдение и център. Смятам, че оптимизирането на системата за видеонаблюдение в община Бургас ще повиши сигурността на хората и ще намали престъпността в пъти. -Транспортната схема си остава изключително спорна вече години след приемането й. Особено така стоят нещата с жителите на „Меден рудник”. Как трябва да бъде преструктурирана тя, за да бъде осигурен достъп до бързата линия на всички жители на комплекса? -Най-големият комплекс в град Бургас е с много проблеми относно транспорта. Изходът от „Меден рудник” е един. След въвеждане на бързата линия, намалиха лентите за движение на автомобилите. Това води до образуване на тапи в пиковите часове. Спешно трябва да се търси решение за изграждане на втори изход от „Меден рудник”. За да се намали задръстването в пиковите часове, светофарната уредба за изхода към кв. Горно Езерово трябва да бъде сменена с кръгово движение и надлез. До кардиналното решаване на тези проблеми трябва да се намери временно такова в пиковите часове за придвижване на хората до работните места, така че да не се стига до образуване на тапи. Има дни, в които излизането сутрин от „Меден рудник” отнема време между 30 и 40 минути. Същото е и вечер, когато хората се прибират от работа. Това води до създаване на изключителен дискомфорт за жителите на комплекса.  На  двете бързи линии Б 1 и Б 2 да се преразгледа маршрута, с цел покриване на всички зони на комплекса.  Да се осигури достъп до Гробищния парк на гр. Бургас. В момента линия  Б11 да има спирка далеч до входа. Трябва много сериозно екип от специалисти в транспорта да проучи проблемите и да се изготви такава схема, която да удовлетворява както жителите на „Меден рудник”, така и всички жители и гости на община Бургас. -Какво още трябва да се направи за облагородяване на обществените пространства и създаването на условия за провеждането на културни събития в „Меден рудник”? -В тази връзка има какво още да се желае относно облагородяването на обществените пространства и създаване на условия за провеждане на културни мероприятия. „Меден рудник” е разположен на не малка територия и е най-големият комплекс в община Бургас. Нуждае се от осигуряване на  необходимите условия (материално-веществени и организационни) и предпоставки (инфраструктурни и устройствени) за осъществяване на една от най-важните човешки функции –физическото и духовно възпроизводство, чрез различните форми на отдих, спорт и развлечения. Спортната зала е крайно недостатъчна за културни развлечения и не е функционална за такива. Обособяването на парк за отдих с лятно кино, открит плувен басейн, летен театър, закрита зала за културни мероприятия, биха създали възможност за провеждане на културни мероприятия и осигуряване на места за спокоен отдих на пенсионерите и подрастващото поколение. В междублоковите пространства навсякъде да се изградят детски площадки. Всички обособени зони за отдих и културни мероприятия  да бъдат осветени и с видеонаблюдение. -Липсата на паркоместа е проблем в цял Бургас, но заради новото строителство в „Меден рудник” това е тема, която става все по-актуална. Възможно ли е осигуряване на повече паркоместа и паркинги около блоковете в комплекса? -Заради новото строителство, което води до презастрояване на комплекса, увеличаването броя на жителите на к-с „Меден рудник”, увеличаването на автомобилите, паркирането в комплекса вече е трагично. В зоните на панелните блокове паркоместата са крайно недостатъчни. Ще дам един пример: 8-етажен блок с 5 входа има осигурени не повече от 20 паркоместа. Това е предпоставка за ПТП-та. Невъзможността  на жителите да паркират в осветените зони  е предпоставка за възникване на дребни кражби по автомобилите, както и на автомобили. Все още има свободни общински пространства, които бяха заети от гаражи и не се използват за нищо. Живеещите в близост до тях не ги използват за паркиране, тъй-като са в покрайнините на комплекса, нямат осветление. Обособяването на паркинги с осветление и видеонаблюдение е крайно необходимо. -Нуждата от нова зона за разходка на свободно пуснати кучета също е сред основните желания на жителите „Меден рудник”. Възможно ли е обособяването на поне още една такава и къде? -В „Меден рудник” има един парк за разходка на домашните любимци, който е ограден и снабден с кошчета за отпадъци и пейки. Обхваща само Зона А на комплекса и е крайно недостатъчен. За да осигурим спокойствието на жителите на комплекса, във всяка зона трябва да има изграден парк за свободно пуснати кучета, като същият да е разделен за дребни и едри породи, оборудвани с кошчета и пейки. Разкриването на  повече площадки (тип парк)  за свободна разходка на домашни любимци стимулира отговорното отглеждане на четириногите. Да се поставят  в близост до контейнерите за битови отпадъци контейнери за кучешки конкременти. Въвеждането на Закон за едрите породи да се извеждат с намордник няма да осигури 100 % сигурност на жителите. За недобросъвестните стопани на кучета законът е определил конкретни санкции. По-големият проблем са бездомните животни. На тях кой ще им сложи намордник и ще упражнява контрол да не се доближават до жителите на комплекса? Причините за наличието на бездомни кучета са две: от една старана недобросъвестни стопани, които взимат за отглеждане куче и след това го изоставят на улицата, а от друга - недостатъчните приюти.

ДБГ призовава ГЕРБ и подчинената им администрация за честна игра по време на кампанията

ПП „Движение България на гражданите”-Бургас призовава ГЕРБ и подчинената им вече 12-години администрация да спре да прилага репресивни мерки срещу своите политически опоненти, възпрепятствайки възможността им да провеждат кампания сред жителите на община Бургас, изразяваща се в открити разговори и представяне на предизборната им платформа. Причина за призива ни е поредицата от инциденти, представляващи грубо вмешателство в изборния процес. Същите без никакво законово основание оспорват редовно издадените от Община Бургас разрешителни за преместваемите обекти на кампанията на кандидата за кмет Живко Табаков и общинските съветници от листата на ДБГ. Подобни методи рушат устоите на демокрацията в нашето общество и създават усещане за безнаказаност. Настояваме временно изпълняващият длъжността кмет на град Бургас да наложи санкции на общинските служители, позволили си да превишат дадените им правомощия по закон, саморазправяйки се със симпатизанти и доброволци на ДБГ по улиците на града. Напомняме, че кандидатите за кметове и общински съветници се ползват със статут на неприкосновеност и всякакви опити да им бъде отнето правото да провеждат срещи със своите избиратели считаме за нечестни и противозаконни. ДБГ декларира, че няма да влезе в негативна кампания, но когато върху нас се налагат системни репресии, ние ще отговорим с всички законови средства. ДБГ ще сезира ОИК, ЦИК и съответните органи за закононарушенията. Оставаме в готовност за протестни действия, ако временно изпълняващият длъжността кмет на Бургас не установи върховенство на закона и ред в града и не потърси отговорност от служителите си. Подчертаваме, че издадените на ДБГ документи за преместваемите обекти са надлежно оформени с печат и подпис и са в съответствие с наредбите на Община Бургас. Призоваваме ГЕРБ да преодолее страха си от надигащото се недоволство от страна на бургазлии срещу управлението им, като покаже достойнство и конструктивен диалог в полза на обществото. Противното ще е индикация за груба манипулация. Нека бургаските граждани сами изберат и решат кой заслужава тяхното доверие!          

Д-р Людмил Илиев: Нужни са работещи решения за проблемите с гробището за домашни любимци и приют за котки

Людмил Илиев е роден в гр. Враца през 1988 г. Живее и работи в Бургас от 2009 година. Има магистърска степен по Ветеринарна медицина от Тракийски университет Стара Загора. По-рано завършва Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” в Костинброд. От 2018 година до момента е съдружник и управител на ветеринарен кабинет в кв. Черно море. Кандидат е за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”. -Д-р Илиев, от години в Бургас се коментира темата за нужда от гробище за домашни любимци. Какво е нужно, за да се направи най-после такова в града ни? -Нужно е Общината да предостави подходящ по големина и разположение парцел, върху който да бъде изграден гробищен парк за домашни любимци. Друга необходима мярка за справяне с проблема е изграждане на общински инсинератор (крематориум) с цел предотвратяване на заразни заболявания, както и възможност стопаните да кремират любимците си. Генерално решение на проблема е промяна в действащата Наредба за гробищните паркове, която не позволява загробване на животни в тях, с цел обособяване на парцели предназначени за домашни любимци по райони. -Бездомните котки и кучета са разделителна тема за бургазлии. Много от тях виждат в уличните котки част от духа на Бургас, за други пък те са напаст. Не можем да отречем, че все пак е нужен по-строг контрол върху популацията им. Как местната администрация би могла да се справи по-добре с този казус? -Широко практикувана кастрация намалява проблема с популацията, но няма ефект върху намирането на дом за животните. Най-важната мярка е стимулиране на осиновяването на бездомни животни чрез използването на различни механизми като например ежемесечни кампании за осиновяване. Може да се помисли и за намаляване на данъците на осиновителите, както и изграждане на приют за котки, защото в момента Бургас не разполага с такъв. -Всяка година Община Бургас започва „война” с комарите още от пролетта и като че ли всяка година я губи. Какви допълнителни мерки може да предприеме администрацията за дезинфекционни дейности срещу ларвите на комари? -„Войната” може да бъде спечелена с предприемане на превантивни мерки чрез свеждане до минимум на местата, където има застояла вода (стари гуми, бидони, кофи и др.), прекъсване на цикъла на развитие чрез третиране на водоемите по време на ларвната форма на комарите с подходящи препарати, които не замърсяват и не увреждат околната среда. Нужни са и масови обработки 2 пъти месечно срещу възрастната форма имаго, увеличаване на популацията на техния естествен враг водното конче. -От няколко години живеете в квартал Черно море. Как би могло да се развитие здравеопазването и здравната култура в малките населени места около Бургас? -Привличане на здравни специалисти чрез осигуряване на необходимите условия на труд от страна на местната администрация. Оборудването на мобилни кабинети и включването на малките населени места в стажантските програми на студентите с цел натрупване на стаж и повишаване на здравната култура на гражданите.  

Анелия Иванова: Наблюдаваме предрешеност в обществените поръчки

Анелия Иванова Иванова е родена през 1984 г. в гр. Бургас. Завършила е Гимназия за романски езици с отлично владеене английски и френски език. През 2008 година завършва бакалавър „Публична администрация” със специализация „Морска администрация и Европейско сътрудничество”. След първото си висше образование завършва и второ – магистър по „Право” с квалификация „Юрист”. Работила е в международна компания в областта на миграционните и визови режими. Сертифициран експерт по защита на личните данни от EU GDPR INSTITUTE FOR COPENHAGEN COMPLIANCE AND EUROPEAN RISK POLICY INSTITUTE и член на Експертната общност на АЗЛД. Дългогодишен експерт в сферата на обществените поръчки. Участва активно в кампании за борба срещу мръсния въздух и замърсителите в околната среда. Участник е в няколко Обществени съвета към училища и детски градини и е правен консултант в настоятелство към детска градина. Кандидат за общински съветник в листата на „Движение България на гражданите”. -Г-жо Иванова, експерт сте в сферата на обществените поръчки, а това е тема, на която бургазлии често пъти гледат с недоверие. Смятате ли, че действително има причина това да е така и все пак не е ли необичайно, че в Бургас големите поръчки се печелят от едни и същи лица? -За съжаление доверието и желанието на търговците да участват в обществени поръчки става все по-малко. Демотивацията им е в основана преди всичко на явно пренебрегване от страна на възложителите на основните принципи, заложени  в закона, а именно равнопоставеност и недопускане на дискриминация между участниците, право на свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност при провеждане на цялостната процедура, която при обществените поръчки завършва не при подписване на договора, а при неговото изпълнение. Критериите за възлагане на обществените поръчки, в голямата си част, ограничават правото на желаещите да участват в обществена поръчка или търг още при обявяването им поради дискриминационния им характер или изкуствено завишените критерии за подбор. Колкото и притеснително да звучи, чисто практически наблюдаваме една предрешеност на процедурите и избор на определени лица за изпълнителни по договорите за обществени поръчки в различните сектори и услуги. Въпреки изброените проблеми обществените поръчки са един много важен фактор за развитие на местния бизнес и могат да бъдат инструмент за прогрес на малките и средни предприятия в областта, което от своя страна да повлияе за повишаване на икономиката и финансовата стабилност в града. Допускане на нарушения или неправилно провеждане на процедурите от страна на възложители води до тяхното обжалване, което от своя страна може да забави изпълнението на обществената поръчка, а вредите от това са само и единствено за гражданите. -Член сте на НПО „Обединени български региони - Обединение на общините в България за борба с екологичните проблеми”. Също така сте деен участник в борбата срещу мръсния въздух в Бургас. Какви мерки са нужни за борбата с атмосферното замърсяване в града ни? -Мръсният въздух е един от основните причини за заболявания в световен мащаб. По доклад от миналата година на Европейската сметна палата България е на първо място по смъртност заради мръсен въздух, като за едни от основните замърсители се посочват фините прахови частици и замърсяванията от производствените предприятия. В Бургас основни замърсители на околната среда, освен фините прахови частици, недвусмислено можем да кажем, че са двата завода в близост до града. Най-честите проблеми при децата са свързани с белодробни заболявания. Като родител, отговорно мога да кажа, че „инхалаторът” се е превърнал в задължителен уред в домакинствата на повечето бургаски семейства. Проблемът с атмосферното замърсяване в нашия град е огромен и за него трябва да се вземат незабавни мерки. Първите, които трябва да се самосезират за това са местните институции. Трябва да се започне с разработване и приемане на местни политики и регулации, които да намалят или ограничат до минимум източниците на замърсяване. Да се наложат стриктни мерки за мониторинг и изследване на замърсяванията във въздуха, защото само въз основа на правилното и точно определяне на конкретния източник на замърсяване в района, може да се предприемат действия по намаляваме на замърсяването и да се въведат по-строги и рационални мерки и санкции за причинители му.  Добри практики в Европейския съюз са по-голямата осведоменост и предоставяне на информация на гражданите, което има изключително важна роля за преодоляване на проблемите със замърсяването. Обединяването между държава, местни органи на власт, институции и граждани е началото на един много труден и дълъг път, от който зависи нашето здраве. -Сред целите Ви, като кандидат за общински съветник, попадат подпомагането и създаването на центрове към училища и детски градини за ранна квалификация и преквалификация. Кажете ни повече за тази идея? -Възприех тази идея като кауза, защото за мен образованието е мерилото за напредъка на обществото. Поддържам теорията, че една държава и един народ са загубени без образование. Голяма част от проблемите на бизнеса в град Бургас и областта са свързани с липсата на добре подготвени и обучени служители във всяка една сфера на дейност. Затова ранната квалификация и преквалификация на подрастващите е от изключително важно значение. Идеята ми е заимствана от препоръки за прилагане  на добри европейски практики и от нуждата от добре подготвени и компетентни кадри. Всички млади хора трябва да имат възможност да развият пълния си капацитет от компетентности и да бъдат полезни както за себе си, така и за обществото като цяло. Това включва грамотност, владеене на чужди езици, математика, природни науки, цифрови умения и умения за програмиране, гражданска и социална ангажираност, но наред с това и универсални умения като творческо и критическо мислене. Въпреки че всички тези компетентности са важни, не всички млади хора ги развиват пълноценно. Създаването на такива центрове ще бъде  връзката между учене и опит в реалния живот, което ще доведе до по-добри резултати както в учебната среда, така и при бъдещата им реализация. Учене, основано на проекти и разрешаване на реални житейски проблеми, учебни стажове или учене чрез общественополезен труд ще увеличат мотивацията на младите хора, ще им даде практическа представа и ще им предостави възможности за професионално, кариерно и личностно развитието. -Парите в една община никога не стигат, но все пак едно увеличаване на бюджетните средства за училищата и детските градини изглежда повече от нужно. Върху какво още трябва да се работи в сферата на образованието в Бургас? -Сферата на образованието е една необятна тема, по която много да се каже и има още много да се направи. Към настоящия момент средствата в училищата и детските градини покриват само минималния праг за тяхното функциониране, а проблеми като сигурност, постоянна или инцидентна поддръжка на материалната база и отделяне на средства за привличане на експерти за работа срещу агресията между децата, логопеди и специалисти за подпомагане на педагозите в различни направления, като че ли са оставени на заден план. Учителите, директорите на училищата и детските градини също трябва да получават по-голяма подкрепа, повече възможности за професионално развитие, както и по-гъвкава реализация в професионален план и кариерно развитие. Мобилността на специалисти също е важен фактор за по-качественото и ефективно обучение в учебните заведения. Последните резултати от изследването PISA на ОИСР сочат, че всеки пети ученик изпитва сериозни трудности при развитието на достатъчно добри умения в четенето, математиката и природните науки, което от своя страна води до нуждата от повече кадри в сферата на образованието, които приоритетно да реагират при такива ситуации, както и намаляване на административната тежест на учителите. Скоро един учител ми сподели, че преди са преподавали, а сега огромна част от времето си отделят за попълване и съставяне на документи. За справянето с тези проблеми обаче е необходимо разбира се допълнително финансиране и средства за разработване и изпълнение на иновативни подходи и политики от страна на бюджетните разпределите. Виждаме, че се  реализират и нови проекти за подобряване на материална база в учебните заведения в Бургас и се предприемат инициативи, насочени към децата, но контролът по тях трябва да бъде засилен, за да се постигне желаният резултат. -Една от гордостите на местната администрация е въвеждането на здравословна храна в детските учебни заведения, но до този моменти ефект не се усеща. С какво кампаниите, свързани с нуждата от балансирано хранене и физическа активност, биха били полезни за децата на Бургас? -За никого не е тайна, че затлъстяването при децата е един много наболял и сериозен проблем. Да, в детските учебни заведения в Бургас се въведе приоритетно здравословна храна в столовете, но положителният резултат от това не се усеща по няколко причини. Първата от тях е, че не само на децата трябва да се „наложи” да консумират така наречената „здравословна храна”. Отговорността за преминаването към балансирано хранене и по-здравословен начин на живот е както на децата, така и на техните родители, на учителите и най-вече на институциите. За това кампаниите за информиране и осведоменост за нуждата от преминаване към здравословен начин на живот са от изключителна важност. Децата не приемат какво им се казва да правят, те следват примери за подражание, а такъв пример мога да получат от нас, техните родители, учители и обществото, в което ги поставяме. Кампаниите за нуждата от балансиран начин на живот могат бъдат в полза на всички нас, като отговорят на няколко основни въпроса. Какъв балансиран режим е полезен за нашите деца, каква храна да изберат, какви напитки да предпочитат или какво не е полезно за тяхното физическо развитие? Освен затлъстяването, друг проблем, свързан с рационалното хранене, се наблюдава при подрастващите момичета, поради  което е от изключителна важност да се организират кампании за информираност какъв е здравословният начин за намаляване на теглото. /отслабване/. Ставаме свидетели на рязко спиране на прием на храна, водещо до редица здравословни проблеми  и увреждания за в бъдеще. И това основно заради липсата от кампании, организирани от институциите и техните експерти, за да могат да насочат и покажат на подрастващите как и какво да направят при нужда от регулиране на тегло. Пренебрегвайки подобни средства за осведоменост, като кампании и мероприятия, организирани от специалисти, в света на дигитализацията, децата и младежите все по-често взимат примери от различни източници с неясен произход и намерения, което в повечето случаи има отрицателно въздействие върху тях.